Fjällräven Center (f.d. Swedbank Arena)

»Bilder från Swedbank Arenas premiärkväll som elitseriearena, 2006-09-21
»Kempevallen/Kempehallen 1939-2006
»Bilder på Kempevallens och Kempehallens utveckling genom åren

Tillkomsten

I Hasse Anderssons bok "Heart of Hockey" från 2006 tas ett mycket intressant skede i tillkomsten av Swedbank Arena upp. Det var ju nämligen så att Kempehallen redan sommaren 1995 hade renoverats för 8-9 miljoner kronor (finansierat av klubben) och då bl.a. fått en hylla med VIP-loger + serveringsmöjligheter på ena kortsidan, bättre siktlinjer för 3 av 4 läktare plus att hela hallen målades om i en varm röd färg.

Utvecklingen gick dock snabbt och redan 1998 låg ett nytt ombyggnadsförslag för Kempehallen uppe för styrelsebeslut. Förslaget innebar att en rad med loger skulle byggas även på den andra kortsidan. Förslaget innefattade dessutom sportpubar och innebar en större kostnad än det tidigare renoveringspaketet. Närmare 20-25 miljoner kronor talades det om, och MoDo skulle återigen finansiera detta självt. Förslaget föll, just på grund av den höga summan och att föreningen ändå inte skulle ha ägt hallen. Intäktsströmmar av de investeringar som föreningen finansierade hade inte varit garanterade rakt ner i dess ficka, dessutom hade alkohollagen säkerligen inneburit svårigheter att servera alkoholhaltiga drycker i en kommunal byggnad till annat än slutna sällskap.

Det blev alltså ingen radikal ombyggnad av den andra kortsidan i Kempehallen och MoDo hade därmed (omedvetet) valt en annan väg in i framtiden. Efter slutspelet 1999 fortsatte man istället med att göra om en stor del av denna kortsida till en sittplatsläktare, vilket följdes av två omgångar med sittplatsstolar i hörnen av stora ståplats. Det var nämligen tydligt att suget efter sittplatser var högt, medan ståplatserna till en genomsnittlig grundserieomgång endast tog slut till ca 40%.

Bristen på sittplatser i attraktiva lägen, kombinerat med kraftigt höjda spelarlöner under början av 2000-talet (med Färjestad och HV71 som starka pådrivare efter deras lyckade tidiga arenasatsningar) och förlusten av en tydlig huvudsponsor var alla faktorer som drev MoDo allt mer desperat framåt i en jakt efter nya inkomstkällor och kostnadsbesparingar. Dels kunde man se detta i mängden reklam på matchdräkterna, dels i internetforum i form av supportrars kritik mot svagare spelartrupper, men framför allt i en mycket tydlig ambition om att bygga en ny arena för a-lagets matcher och andra inkomstbringande evenemang.

Tidigt var Fenix Outdoor (med sitt varumärke Fjällräven) ute och uttalade sitt stöd för en ny arena och en informationsfolder om en ny "Fjällräven Arena" på Framnäsudden släpptes under 2002, där man bland annat kunde finna följande bilder på en hall som var tänkt att ta 6 500 åskådare.


 
 
"Fjällräven Arena".
Arkitekt: Arne Wistedt, Sweco FFNS.

Detta första förslag föll dock under 2002, när rädda politiker under ett valår inte vågade utlova ekonomiskt stöd till finansieringen. Nya planer, med lite mindre spektakulär yttre arkitektur, presenterades efterhand – men nya problem tillstötte under resans lopp då den uttalade namnsponsorn, Fenix Outdoor, tycktes allt mindre intresserade av uppdraget ju närmare ett förverkligande det kom. Det som kom att dra ut på det gröna ljuset för byggstart blev därför ett slutligt besked om hur finansieringen skulle se ut, men efterhand kom pusselbit efter pusselbit att falla på plats.

En totalkostnad på cirka 240 miljoner kronor för arenabyggnad, pålning och övriga infrastrukturanläggningar på Framnäsudden blev notan i slutändan, med en finansiering som i stora drag såg ut så här (de poster som gått att finna, den är ej komplett).

Arenabyggnaden
Eget kapital (MoDo HK + Forspro AB) 6 Mkr (aktiekapital)
Upplånat 175 Mkr
Varav:
- Örnsköldsviks kommun: 50 Mkr
- Kreditinstitut: ca 110 Mkr
- "Övriga" (Peter Forsberg?) ca 15Mkr
Övrigt (Loge-uthyrning m.m.) ca 9 Mkr
Infrastrukturprojektet på Framnäsudden
Europeiska Unionen 25 Mkr
Länsstyrelsen Västernorrland 12 Mkr
Örnsköldsviks Kommun 13 Mkr

Källor: www.ornskoldsvik.se samt årsredovisningar för Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB.

Den slutliga finansieringen hade klubbats den 3 september 2004 (med Peter Forsberg som borgenär för låneskulder, bl.a.) och den officiella byggstarten skedde redan den 14 september eftersom inledande schaktningsarbeten inletts i augusti, innan finansieringen var klar.
Foton: Rickard Andersson i februari och april 2005.

Byggherrar för projektet var Skanska, ett bolag med god vana av arenabyggen över hela världen. Det enda missödet under bygget var att pålningen av den till stor del konstgjorda udden blev dyrare än beräknat. Till sommaren 2006 stod arenan som under byggtiden fått namnet "Swedbank Arena" (efter Föreningssparbankens nya koncernnamn) färdig efter en byggtid på ungefär 22 månader.

Den 15 mars 2006 spelades det som skulle visa sig vara den sista ordinarie tävlingsmatchen i Kempehallen för MoDo, då man vann den tredje kvartsfinalmatchen mot Färjestad med 3–0, inför 4 422 åskådare. Hallens siste målskytt blev Rastislav Pavlikovský.

Den 26 augusti 2006 lämnade så gamla Alfredshems IK Hörnett i f.d. Själevads kommun för att istället inta vad som tidigare var ÖSK-land i innerstaden. Invigningsceremonin var välbesökt, med runt 5 000 betalande/"betalda för" besökare som fick lyssna till bl.a. AIK-aren Robert Wells.

Under åren 2007-2008 genomfördes en del komforthöjande åtgärder i Swedbank Arena, bland annat lades klinkergolv även på Etage 2. Den stora investeringen var dock en ny mediaoktagon med större och skarpare bilder, samt nya resultattavlor som till slut ersatte de gamla som hängt med sedan början av 1980-talet i Kempehallen. Mediaoktagonen kunde köpas tack vare ekonomiskt stöd av gamle ordföranden Tore Erkén.

Det av finanskrisen senare hårt härjade Swedbank namngav under 00-talet inte bara arenan i Örnsköldsvik, utan dessutom Swedbank Stadion i Malmö samt Swedbank Park i Västerås. När det blev känt att även den nya nationalarenan för fotboll i Solna skulle heta "Swedbank Arena" växte spekulationerna om vad som skulle hända med arenanamnet i Örnsköldsvik. Lösningen presenterades i slutet av 2009 då Fenix Outdoor, nu ett mycket större företag än vad som varit fallet år 2002, tog över namnrätttigheterna från och med den 1 januari 2010 och 10 år framöver. Det nya arenanamnet blev "Fjällräven Center".

 

Byggnaden

Swedbank Arena är en mäktig syn i Örnsköldsviks stadsbild, och tack vare hur stadens gator är dragna syns den också på många platser i staden. Det ska väl inte påstås att den är ett arkitektoniskt underverk, men å andra sidan är det svårt att säga att den vanpryder stadsbilden med sina raka linjer och glasgavlar. Det som skulle kunna göras något åt är dock den långsidesfasad som vetter mot vattnet, idag endast en grå vägg, som tagen från första bästa stormarknad.

Entréhall/Etage 1

För en MoDo-supporter som kommer till fots längs Strandgatan och svänger in på Viktoriaesplanaden borde dock åsynen av den här kolossen, längst ute på udden, fungera som pulshöjare vilken dag i veckan som helst, sommar som grå oktober. Kommer du gående mot hallen en kväll får du antagligen se ljusspelet i entréhallen ("Active Light Field") som skiftar i olika färger. Väl inne i denna entréhall möts du snabbt av budskap om att köpa matchprogram och/eller lotter, på väggarna ges det intervjuer och reklam på storbildsskärmar. Entréhallen fungerar även som utställningshall och lokal för mindre evenemang.

Rakt fram finner du den nya, ljusa souvenirshopen där omsättningen numera sägs kunna komma upp i ett sexsiffrigt belopp på vissa slutspelsmatcher. Drar du dig åt höger kommer du att komma fram till en stor Hockeypub, med utsikt över Ö-viksfjärden och Varvsberget. Från Entréhallen tar du dig lätt uppåt i arenan via två trapphus, en hiss, samt ytterligare en bred trappa upp till Etage 2. Förutom vad som nämnts här så kommer du som åskådare inte att komma in i kontorsutrymmen, omklädningsrum samt förrådsutrymmen som också finns på Etage 1.

Etage 2

Väl uppe på Etage 2 har du god utsikt över folkvimlet som tar sig in i hallen, men här börjar också tillträdet till publikplatserna. Via 8 portar in i läktarskålen sker tillträdet till de dryga 3 000 sittplatserna och 1 200 ståplatserna på detta etage. Förutom detta finns fyra sportpubar samt en rad kiosker och kaffestånd utspridda över utrymmena bakom läktarna, sportpubarna finns i hörnen av byggnaden med utsikt över staden och Ö-viksfjärden. På den bortre långsidan har man varit frikostig med fönster mot fjärden och Höga Kustens nordligaste förgreningar.

Etage 3

Etage 3 kommer du in på ifall du är en av de 516 personer som får plats i de sammanlagt 48 logerna, eller är en av de 147 restauranggäster som kan sitta och se på hockey med något att äta och dricka. Restaurangen har även öppet till vardags och serverar en lunchbuffé.

Etage 4

Etage 4 ger tillträde till den övre läktarskålen och dess cirka 2 000 sittplatser. Egentligen var det tänkt att det skulle ha slutat där, med en total publikkapacitet på 7 200 personer, men ovanför dessa sittplatser på den bortre långsidan har man dessutom tryckt in sammanlagt 400 ståplatser för MoDos ungdomslag (250) samt för en sponsors anställda (150). Några av arenans mest prisvärda stolar hittar man för övrigt i hörnen av denna övre läktarskål, med god översikt utan att man tappar ett djupperspektiv på banan.

Etage 5

Etage 5 innehåller mediautrymmen, kameraplatser, kommentatorshytter, måldomare samt ett "säkerhetsrum".

Etage 6

Etage 6 ger tillträde till teknikbrygga och kontroll av diverse arenafunktioner i övrigt.

 

Åskådarhistorik

*=Högsta notering genom tiderna

Säsong Total publik Matcher Snitt Kapacitet Utnyttj. Slut/Kvalspel Total publik Matcher Snitt Utnyttj.
Elitserien ― Ångermanland (utanför nationella seriesystemet)
1947-48 175 3 58 - - Inget x x x x
Södra Norrländskan (Nat. nivå 3)
1948-49 350 3 116 - - Inget x x x x
1949-50 650 3 216 - - Inget x x x x
1950-51 675 5 135 - - Inget x x x x
1951-52 2501 21 1251 1= Uppg. saknas i 3 matcher. Inget x x x x
Division 3 Norra uppsvenska
1952-53 700 5 140 - Inget x x x x
1953-54 1 350 6 225 - Inget x x x x
1954-55 8002 32  2672 2= Uppg. saknas i 2 matcher. Inget x x x x
Division 2 Södra norrländska/Norra B
1955-56 9733 23 4863 2=Uppg. saknas i 3 matcher. Inget x x x x
1956-57 2 828 5 565 - - N:a kvalserien 3 942 3 1 314 -
1957-58 6 059 5 1 211 - - N:a kvalserien 3 687 3 1 229 -
Division 1 Norra
Kempevallen - version 2 invigs
1958-59 17 668 7 2 524 8 400 30,0% Inget x x x x
Division 2 Norra B
1959-60 5 7294 64 9544 4=Uppg. saknas i 1 match. N:a kvalserien 6 800 3 2 266 27,0%
Division 1 Norra
1960-61 14 161 7 2 023 8 400 24,1% Inget x x x x
Division 2 Norra B
1961-62 2 814 7 402 8 400 4,8% Kvalserien 6 879 3 2 293 27,3%
Division 1 Norra
1962-63 28 630 7 4 090 8 400 48,7% Kvalserien 9 568 4 2 392 28,5%
1963-64 35 687 7 5 098 8 400 60,7% Slutspel 17 283 4 4 321 51,4%
Kempehallen invigs
1964-65 31 218 7 4 460 10 000 44,6% Slutspel 26 317 7 3 760 37,6%
1965-66 33 680 11 3 062 10 000 30,6% Slutspel 4 663 1 4 663 46,6%
1966-67 32 714 11 2 974 10 000 29,7% Slutspel 24 393 4 6 098 61,0%
1967-68 30 695 11 2 790 10 000 27,9% Slutspel 5 637 3 1 879 18,8%
1968-69 25 265 11 2 297 10 000 23,0% Slutspel 11 693 4 2 923 29,2%
1969-70 31 200 7 4 457 7 484 59,6% Slutspel 29 321 7 4 189 56,0%
1970-71 28 199 7 4 028 6 700 60,1% Slutspel 26 993 7 3 856 57,6%
1971-72 21 245 7 3 035 6 700 45,3% Kvalspel 6 482 6 1 080 16,1%
1972-73 18 417 7 2 631 6 700 39,3% Kvalspel 7 506 7 1 072 16,0%
1973-74 18 552 7 2 650 6 700 39,6% Kvalspel 6 816 7 974 14,5%
1974-75 52 680 15 3 512 6 700 52,4% Inget x x x x
Elitserien
1975-76 68 554 18 3 809 6 700 56,9% Inget

x

x

x

x

1976-77 70 941 18 3 941 6 700 58,8% Slutspel 7 190 2 3 595 53,7%
1977-78 79 142 18 4 397 6 700 65,6% Slutspel 4 733 1 4 773 74,6%
1978-79 72 998 18 4 055 6 300 64,4% Slutspel 11 341 2 5 670 90,0%
1979-80 78 186 18 4 344 6 300 69,0% Inget x x x x
1980-81 68 950 18 3 831 6 300 60,8% Inget x x x x
1981-82 75 038 18 4 169 6 300 66,2% Slutspel 6 071 1 6 071 96,4%
1982-83 59 691 18 3 316 6 300 52,6% Kvalspel 9 430 3 3 143 49,9%
1983-84 66 403 18 3 689 6 300 58,6% Kvalspel 7 852 3 2 617 41,5%
Division 1
1984-85 19 415 9 2 157 6 300 34,2% Allsv.+finaler  27 024 9 3 003 47,7%
Elitserien
1985-86 70 346 18 3 908 6 300 62,0% Kvalspel 7 703 3 2 568 40,8%
1986-87 57 706 18 3 206 6 300 50,9% Kvalspel 5 726 3 1 909 30,3%
1987-88 78 704 20 3 935 6 300 62,5% Slutspel 10 834 2 5 417 86,0%
1988-89 62 393 20 3 120 6 300 49,5% Inget x x x x
1989-90 36 703 11 3 337 6 300 53,0% Kvalserien 6 618 3 2 206 34,5%
1990-91 59 551 20 2 978 6 300 47,3% Inget x x x x
1991-92 60 000 20 3 000 6 300 47,6% Inget x x x x
1992-93 77 457 20 3 873 6 300 61,5% Slutspel 5 176 1 5 176 82,2%
1993-94 82 128 20 4 106 6 300 65,2% Slutspel 30 836 5 6 167 97,9%
1994-95 76 729 20 3 836 6 300 60,9% Inget x x x x
1995-96 68 780 20 3 439 6 450 53,3% Slutspel 20 008 4 5 002 77,6%
1996-97 69 565 25 2 783 6 450 43,1% Inget x x x x
1997-98 81 106 23 3 526 6 450 54,7% Slutspel 24 684 4 6 171 95,7%
1998-99 104 309 25 4 172 6 450 64,7% Slutspel 42 796 7 6 114 94,8%
1999-00 100 269 25 4 011 6 050 66,3% Slutspel 27 644 5 5 529 91,3%
2000-01 90 654 25 3 626 5 900 61,5% Slutspel 17 788 4 4 477 75,4%
2001-02 103 051 25 4 122 5 500 74,9% Slutspel 33 843 7 4 835 87,9%
2002-03 97 729 25 3 909 5 500 71,1% Slutspel 14 009 3 4 670 84,9%
2003-04 107 567 25 4 302 5 200 82,7% Slutspel 14 151 3 4 717 90,7%
2004-05 122 970 25 4 918 5 100 96,4%* Slutspel 14 991 3 4 997 98,0%*
2005-06 103 218 25 4 128 5 100 80,9% Slutspel 8 977 2 4 488 88,0%
Swedbank Arena invigs
2006-07 182 499 27 6 759 7 600 88,9% Slutspel 73 511* 10 7 351* 96,7%
2007-08 196 345* 28 7 012* 7 600 92,3% Slutspel 21 665 3 7 221 95,0%
2008-09 176 056 27 6 520 7 600 85,8% Inget x x x x
2009-10 179 366 28 6 405 7 600 84,3% Inget x x x x
2010-11 167 247 27 6 194 7 600 81,5% Kvalserien 29 832 5 5 966 78,5%
2011-12 171 340 28 6 119 7 600 80,5% Slutspel 19 984 3 6 661 87,6%
2012-13 158 880 27 5 884 7 600 77,4% Slutspel 11 660 2 5 830 77,5%
2013-14 159 625 28 5 701 7 522 75,8% Slutspel 5 526 1 5 526 73,5%
2014-15 145 347 27 5 383 7 350 73,2% Direktkval 13 885 2 6 942 94,4%
2015-16 126 271 26 4 857 7 350 66,1% Direktkval 28 038 4 7 009 95,4%
Hockeyallsvenskan
2016-17 104 803 26 4 031 7 350 54,8% Inget x x x x
2017-18 93 270 26 3 587 7 050 50,9% Inget x x x x
2018-19 90 319 26 3 474 7 050 49,3% Slutspelsserien 4 814 2 2 407 34,1%
Säsong Total pub. Matcher Snitt Kapacitet Utnyttjande Slut/Kvalspel Total pub. Matcher Snitt Utnyttj.
                     

*=Högsta notering genom tiderna.