Ordföranden
 
Alfredshems IK grundades den 27 mars 1921, på August Johanssons Kafé i Sund. Initiativtagare till mötet var Sven Löfgren, som kom att bli en mångårig eldsjäl i föreningen. Den första styrelsen bestod av Albin Häggström (sedermera Hallbro), August Åström samt Manfred Westerin. i tidiga jubileumsskrifter är det dock just Sven Löfgren som krediteras med epitetet "klubbens stiftare", trots att han aldrig kom att inneha funktionen som ordförande.

Albin Hallbro                                 Sven Löfgren

Tid Namn Läs
1921-22 Albin Hallbro  
1923 Paul Iggström  
1924 Georg Hallström  
1925 Gösta Nylander  
1926-27 Wilhelm Bäcklin  
1928 Markus Lundgren  
1929 Gunnar Björkström  
1930-32 Anders Lundgren  
1933-35 Bertold Hörnfeldt  
1937-39 Allan Andersson  
1940 Isidor Edlund  
1941-43 Erik Olsson  
1943-49 Erik Eriksson  
1950-55 Carlabel Berglund  
1956 Olle Helmersson  
1957-58 Göte Eriksson  
1959-63 Göte Hedin  
1964-81 Thorsten Andrén  
1982-83 Bernt Löf  
1983-88 Tore Erkén Ja 
1988-91 Erik Hörnell  
1991-95 Tore Erkén Ja
1995-2007 Åke Eklöf Ja
2007-09 Anders Källström  
2009-10 Sven Kågevall  
2010-13 Göran Ericson  
2013-16 Tomas Byberg  
2016- Ulf Strinnholm-Lidfalk