Ett bortglömt 100-årsjubileum?


Denna text har tidigare publicerats 2008-10-24 i Tidningen 7

Att Alfredshems IK, dagens Modo Hockey, bildades 1921 är ett odiskutabelt faktum. Lika sant är dock att föreningen hade en tämligen okänd föregångare. Redan 1908, dvs för 100 år sen, såg Domsjö sulfitfabriks idrottsförening dagens ljus. Denna förening lär ha sysslat enbart med fotboll, bland annat i de så kallade olympiska spel som ordnades varje sommar på Norrbyskär. Den lokala idrotten på den tiden var något helt annat än idag. Utövarna var strikta amatörer och det var främst sommarens lediga söndagseftermiddagar som man hade tid att ägna åt fotbollsmatcher. Riktigt hur länge denna idrottsförening höll igång är inte helt klart men de verkar ha upphört före 1 :a världskrigets utbrott. Man vet dock att namnet efter en kort tid ändrades till Alfredshems idrottsförening, vilket i sin tur torde ha påverkat namnvalet för grundarna av Alfredshems IK. Man kan gissa att den ursprungliga idrottsföreningen vid Domsjö sulfitfabrik utvecklades parallellt med föreningen vid Mo & Domsjös andra huvudindustri, det så kallade Mo sågverk på Norrbyskär. I det fallet vet man att Carl Kempe, ”kronprins” och blivande chef för företaget, under ett besök på ön 1907 utlovade ekonomiskt stöd till en idrottsplats om det bildades en sportklubb på Skäret.

Carl Kempe var själv en framstående idrottare vars främsta merit kom att bli OS-silver i tennisdubbeln i par med Gunnar Setterwall vid spelen i Stockholm 1912. Idrottsföreningen på Norrbyskär bildades 1908 under namnet Kustkamraterna, men eftersom epitetet ”-kamraterna” var reserverat för IFK-klubbar godkändes inte detta namn av Riksidrottsförbundet. 1909 bytte man därför till Norrbyskärs IF. Man kan tänka sig att det var liknande synpunkter från Riksidrottsförbundet (antagligen på ordet ”sulfitfabrik”) som låg bakom namnbytet i Alfredshem. Under världskriget tynade föreningen på Norrbyskär bort och 1921 - ett år som även det känns igen från Alfredshem - startade man om som Norrbyskärs gymnastik- och idrottsklubb. De definitiva kopplingarna mellan Domsjö sulfitfabriks, senare Alfredshems idrottsförening och Alfredshems idrottsklubb, senare MoDo AIK och Modo hockey, är inte helt klarlagda men det kan alltså handla om ett bortglömt 100-årsjubileum.

/Mikael UhlinCarl Kempe och Gunnar Setterwall, OS 1912